.

РАСТ НА ДОЛГОТ ВО 2018 ГОДИНА


Проценката за растот на долгот во 2018 година е добиена со одземање на состојбата на долгот од првиот бројач со состојбата на долгот на крајот на 2017 година (4,787 милијарди евра).