.

РАСТ НА ДОЛГОТ ВО 2016 ГОДИНА


Проценката за растот на долгот во 2016 година е добиена со одземање на состојбата на долгот од првиот бројач со состојбата на долгот на крајот на 2015 година (4.227 милијарди евра).